Další služby Tisk E-mail
Sociální práce 
Sociální práce je v domově zajišťována kvalifikovanou sociální pracovnicí, která zajišťuje základní sociální poradenství. Napomáhá při komunikaci uživatele s rodinou. Pomáhá při řešení individuálních sociálně právních problémů a zprostředkovává kontakt s dalšími institucemi (např. úřady, zdravotnickými zařízeními). 

Zdravotní péče
Zdravotní péče je zajišťována prostřednictvím registrovaných všeobecných sester domova, které mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Zdravotní péče v domově zahrnuje: 
a) objednání vyšetření u odborných lékařů vč. zajištění sanity, 
b) zajištění, příprava a podávání léků,
c) provádění zdravotních úkonů dle ordinace lékaře – injekce, ošetření, odběry, převazy, očkování, polohování, inhalace, rehabilitace, ošetření stomie atd. 

Ošetřovatelská a obslužná péče 
Péči zajišťují pracovnice v sociálních službách, zdravotní sestry a zdravotní asistentka. Jednotlivé úkony péče se u konkrétních uživatelů provádějí s ohledem na jejich specifické potřeby a přání. Jedná se o: 
  • • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při oblékání a svlékání, vč. obouvání a speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko či vozík, při vstávání z lůžka, uléhání, změně poloh, při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci a pohybu uvnitř i vně zařízení. 
  • • pomoc při osobní hygieně - pomoc při úkonech osobní hygieny, při základní péči o vlasy a nehty a při použití WC. 
Uživatelé mohou využívat v prostorách domova externí služby – masáže, pedikúra, manikúra. 

Aktivizační programy (zájmové aktivity, sledují uspokojení zálib a koníčků uživatelů): Univerzita volného času, Malé divadélko pod výtahem, Čtenářský kroužek, Hudební kroužek, Oslavičky, Barevné dny, celodenní a polodenní výlety, kulturní a sportovní akce. 

Sociálně terapeutické činnosti (cílem je podpora uživatelů v soběstačnosti a v rozvoji osobních a sociálních dovedností): - procvičování paměti, nácvik jemné motoriky a chůze, cvičení na lůžku, jízda na rotopedu (Cesta kolem světa), rehabilitace, procvičování denních činností, péče o domácí mazlíčky. 

Lékařská péče je zajišťována prostřednictvím praktického lékaře, který do domova dochází 1x týdně. Uživatelé se mohou registrovat u tohoto lékaře, případně si mohou zajistit jiného lékaře podle vlastní volby. Na základě individuálního vyžádání dochází do zařízení psychiatr. 
Péči o uživatele s onemocněním sluchu, hlasu a řeči zajišťuje specializované pracoviště Hlasové a sluchové centrum Praha při nestátním zdravotnickém zařízení Medical Healthcom spol. s r.o. Konkrétní péče je zajišťována individuálně podle potřeb a přání uživatelů. 

Duchovní péče 
Dvakrát za měsíc se koná přímo v domově bohoslužba. Uživatelé mohou docházet na mši do kostela sv. Martina, který se nachází v těsném sousedství domova.