Placení úhrady za poskytnuté služby Tisk E-mail
Uživatel si v den nástupu do domova dohodne s ředitelem, případně jeho zástupcem, jakým způsobem bude probíhat každý měsíc zaplacení úhrady. Splatnost úhrady je vždy do konce kalendářního měsíce. Uživatel má možnost provádět úhrady takto:

hromadným výplatním seznamem ČSSZ, z důchodu je inkasována úhrada a zůstatek důchodu se vyplácí 15. dne v měsíci

inkasem z účtu uživatele

trvalým příkazem z účtu uživatele

případně jiným způsobem po dohodě s vedením domova

Konkrétní způsob platby úhrady si dohodne uživatel písemně ve Smlouvě o poskytování sociální služby. 

Uživatel je povinen zaplatit také za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách.