Poskytované služby
Celoroční ubytování Tisk E-mail
Ubytování je poskytováno celoročně, nepřetržitě, 24 hodin denně.
Celková kapacita domova je 50 lůžek, což odpovídá rodinnému typu služby. Všechny pokoje domova jsou vybaveny signalizačním zařízením, které umožňuje uživatelům kontakt s ošetřovnou.
Celý objekt je bezbariérový a je rozdělen do dvou budov (Alfa a Omega).

V budově Alfa je 15 pokojů:

• 3 jednolůžkové pokoje
6 dvoulůžkových pokoj
• 6 třílůžkových pokojů

V budově Alfa jsou 2 společné koupelny. Jedna koupelna je určená k pravidelnému koupání uživatelů ve vaně a 1x měsíčně je zde uživatelům k dispozici kadeřník. Druhá koupelna je určená k pravidelnému koupání uživatelů ve sprše, 1x týdně zde probíhají masáže a 1x za 14 dní pedikúra. Na každém patře je společné WC (zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy). Na spodním patře budovy Alfa jsou na pokojích umístěna umyvadla. Součástí budovy Alfa je kuchyně a jídelna. V této budově se rovněž nachází ošetřovna.

Image
Pokoje v budově Alfa


V budově Omega je 9 pokojů:

2 jednolůžkový pokoj

6 dvoulůžkových pokojů

1 třílůžkový pokoj

V budově Omega je vždy pro dva pokoje jedna koupelna, která má sprchu, umyvadlo a WC.

Image
Pokoje v budově Omega

 
Celoroční stravování Tisk E-mail

Uživatelům je zajišťováno stravování ve složení: 

Snídaně

Svačina

Oběd

Svačina

Večeře / druhá večeře podávaná pro diabetiky

Stravování probíhá na jídelně nebo je jídlo rozváženo na pokoje dle přání a zdravotního stavu uživatelů. Uživatelům je poskytována strava, která odpovídá zásadám výživy seniorů. Připravujeme tři základní druhy stravy a to racionální, diabetickou a šetřící, případně kombinaci těchto diet. Každé pondělí (při "Otvírání týdne") mají všichni uživatelé možnost vyjádřit svůj názor na stravu. Jídelní lístky jsou pak upraveny dle přání uživatelů. Má-li uživatel narozeniny, ten den se vaří pro všechny jídlo, které si oslavenec přeje.

 
Další služby Tisk E-mail
Sociální práce 
Sociální práce je v domově zajišťována kvalifikovanou sociální pracovnicí, která zajišťuje základní sociální poradenství. Napomáhá při komunikaci uživatele s rodinou. Pomáhá při řešení individuálních sociálně právních problémů a zprostředkovává kontakt s dalšími institucemi (např. úřady, zdravotnickými zařízeními). 

Zdravotní péče
Zdravotní péče je zajišťována prostřednictvím registrovaných všeobecných sester domova, které mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Zdravotní péče v domově zahrnuje: 
a) objednání vyšetření u odborných lékařů vč. zajištění sanity, 
b) zajištění, příprava a podávání léků,
c) provádění zdravotních úkonů dle ordinace lékaře – injekce, ošetření, odběry, převazy, očkování, polohování, inhalace, rehabilitace, ošetření stomie atd. 

Ošetřovatelská a obslužná péče 
Péči zajišťují pracovnice v sociálních službách, zdravotní sestry a zdravotní asistentka. Jednotlivé úkony péče se u konkrétních uživatelů provádějí s ohledem na jejich specifické potřeby a přání. Jedná se o: 
  • • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při oblékání a svlékání, vč. obouvání a speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko či vozík, při vstávání z lůžka, uléhání, změně poloh, při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci a pohybu uvnitř i vně zařízení. 
  • • pomoc při osobní hygieně - pomoc při úkonech osobní hygieny, při základní péči o vlasy a nehty a při použití WC. 
Uživatelé mohou využívat v prostorách domova externí služby – masáže, pedikúra, manikúra. 

Aktivizační programy (zájmové aktivity, sledují uspokojení zálib a koníčků uživatelů): Univerzita volného času, Malé divadélko pod výtahem, Čtenářský kroužek, Hudební kroužek, Oslavičky, Barevné dny, celodenní a polodenní výlety, kulturní a sportovní akce. 

Sociálně terapeutické činnosti (cílem je podpora uživatelů v soběstačnosti a v rozvoji osobních a sociálních dovedností): - procvičování paměti, nácvik jemné motoriky a chůze, cvičení na lůžku, jízda na rotopedu (Cesta kolem světa), rehabilitace, procvičování denních činností, péče o domácí mazlíčky. 

Lékařská péče je zajišťována prostřednictvím praktického lékaře, který do domova dochází 1x týdně. Uživatelé se mohou registrovat u tohoto lékaře, případně si mohou zajistit jiného lékaře podle vlastní volby. Na základě individuálního vyžádání dochází do zařízení psychiatr. 
Péči o uživatele s onemocněním sluchu, hlasu a řeči zajišťuje specializované pracoviště Hlasové a sluchové centrum Praha při nestátním zdravotnickém zařízení Medical Healthcom spol. s r.o. Konkrétní péče je zajišťována individuálně podle potřeb a přání uživatelů. 

Duchovní péče 
Dvakrát za měsíc se koná přímo v domově bohoslužba. Uživatelé mohou docházet na mši do kostela sv. Martina, který se nachází v těsném sousedství domova.

 

 
Placení úhrady za poskytnuté služby Tisk E-mail
Uživatel si v den nástupu do domova dohodne s ředitelem, případně jeho zástupcem, jakým způsobem bude probíhat každý měsíc zaplacení úhrady. Splatnost úhrady je vždy do konce kalendářního měsíce. Uživatel má možnost provádět úhrady takto:

hromadným výplatním seznamem ČSSZ, z důchodu je inkasována úhrada a zůstatek důchodu se vyplácí 15. dne v měsíci

inkasem z účtu uživatele

trvalým příkazem z účtu uživatele

případně jiným způsobem po dohodě s vedením domova

Konkrétní způsob platby úhrady si dohodne uživatel písemně ve Smlouvě o poskytování sociální služby. 

Uživatel je povinen zaplatit také za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách.