Spolupráce Tisk E-mail

Bez spolupráce s níže uvedenými jednotlivci a organizacemi bychom mnoho akcí nikdy neuskutečnili a naše práce a služby by nebyly na takové úrovni, jakou máme dnes. Proto bychom je rádi připomněli a poděkovali jim.


 

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LUKAVEC  Centrum sociálních služeb v Lukavci Jedná se o významnou spolupracující instituci v blízkosti Onšova. Centrum poskytuje osobám v seniorském věku pobytovou a ambulantní formu odlehčovací služby. Tyto služby jsou vhodné pro seniory, kteří v současné době žijí v domácím prostředí, a rodina již zcela nezvládá celodenní péči. V rámci centra je možné využít pobyt na dobu 3 měsíců (s přestávkami několika týdnů lze tuto službu využívat i opakovaně) nebo ambulantní formu péče, která umožňuje docházku seniorů do centra (zajištění potřebné péče a podpory během dne, stravování, doprovody k lékaři či na procházky, aktivizační programy atd.) dle předem dohodnutého rozsahu služeb (individuálně přizpůsobeného potřebám seniora) a individuálního časového harmonogramu. 

S dotazy k těmto službám, se prosíme, obracejte na paní ředitelku Petru Jelínkovou (tel. 774 624 008) nebo sociální pracovnici paní Veroniku Duffkovou (tel. 606 043 798). 

Informace o službách centra najdete na webových stránkách http://www.centrumlukavec.cz

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Fakulta nás v letech 2009 – 2010 přijala na akademickou půdu. Domov důchodců Onšov se stal regionálním střediskem UNIVERZITY 3. VĚKU (U3V) MFF UK v Onšově. Tyto dva roky jsme působili jako univerzita 3. věku a po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek naši uživatelé promovali v pražském Karolinu. Spolupráce s odborníky fakulty nadále pokračuje, především s prof. Harmancem.

Hlasové centrum Praha

Od roku 2011 spolupracujeme s prim. MUDr. Jitkou Vydrovou. Díky této spolupráci mohl ředitel a jeho zástupkyně absolvovat odbornou stáž ve specializovaných zařízeních pro sluchově postižené v Andalusii a získat mnoho zajímavých poznatků a námětů pro práci se sluchově postiženými seniory. Na rok 2012 je naplánovaná další odborná stáž v zařízeních pro sluchově postižené v irském městě Cork. Této stáže se zúčastní ředitel a sociální pracovnice domova. S Hlasovým centrem Praha dále plánujeme spolupráci v oblasti odborného poradenství pro uživatele se sluchovým postižením a odborné přednášky pro uživatele a personál domova.

Dětská opera Praha

Od roku 2010 spolupracujeme s uměleckou vedoucí paní Jiřinou Markovou – Krystlíkovou, profesorkou Pražské konzervatoře. Realizovali jsme vystoupení studentů konzervatoře v rámci naší Univerzity a plánujeme další vystoupení pro naše uživatele.

Domov důchodců Stará Spišská Ves, Slovensko

Od roku 2009 spolupracujeme s tímto domovem a realizujeme vzájemné výměnné stáže pro pracovníky obou domovů.

Eva Kris

Dlouhodobá spolupracovnice z Holandska, která nám průběžně zajišťuje přednášky o aktuálních trendech a příkladech dobré praxe v oblasti paliativní péče. Dále nám zprostředkovává spolupráci se zajímavými odborníky, kteří pro nás přednášejí a máme s nimi možnost konzultovat konkrétní přístupy a metodiky.

Domov důchodců Merenhoef

S již bývalým ředitelem tohoto domova Tijmenem Stoofem jsme dlouhodobě spolupracovali. Vyměňovali jsme si zkušenosti v oblasti poskytování odborných sociálních služeb a realizovali výměnné stáže, které byly přínosem pro obě strany. 

MUDr. Vladimír Tůma – praktický lékař 

MUDr. Dagmar Nováková – psychiatr 

MUDr. Olga Bendová – primářka Sluchového centra Praha (foniatr a specialista ORL, poradce v oblasti péče o sluch) 

MUDr. Jitka Vydrová – primářka Hlasového centra Praha (specialista ORL, poradce v oblasti péče o hlas a řeč) 

Odborné masáže pro uživatele domova zajišťují: Ingrid Stejskalová a Marta Králová