Kontakt - Personál

Adresa:

Domov důchodců 0nšov 
Onšov 1 395 01 Pacov 
Identifikační číslo: 00511871 
Bankovní spojení: KB Pelhřimov 
Číslo účtu: 15233261/0100 

Ředitelna: 

Telefon/fax: 565 498 150 
E-mail: ddonsov@email.cz

Domov důchodců Onšov - netkatalog.czDomovy důchodců (senior centrum, centra) - netkatalog.cz
mapy.jpg
Jméno Pozice
Službu konající sestra
Vlasta Říhová Zástupkyně ředitele
Milena Kopřivová Vedoucí zdrav. úseku
PhDr. Ludmila Jarošová Sociální pracovnice a vedoucí prac. přímé péče