Základní informace o projektu
logolink.jpgDobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče

Hlavní řešitel projektu: Domov důchodců Onšov, příspěvková organizace
Partner projektu:
Centrum sociálních služeb Lukavec

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001189
Doba realizace projektu: 1.10.2016 – 30.9.2018

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Hlavním cílem projektu je rozvinout kvalitu systémů individuálního plánování péče s ohledem na specifické potřeby uživatelů sociální služby „domov pro seniory“ v Domově důchodců Onšov a „odlehčovací služby“ v Centru sociálních služeb Lukavec a rozšířit odborné kompetence 13 pracovníků zajišťujících přímou péči v obou organizacích.

Cílovou skupinou projektu je 11 pracovníků v sociálních službách (7 z Domova důchodců Onšov a 4 z Centra sociálních služeb Lukavce) a 2 sociální pracovnice (1 z Domova důchodců Onšov a 1 z Centra sociálních služeb Lukavec).

Klíčové aktivity projektu: 1. Evaluace systémů individuálního plánování, 2. Realizace akreditovaných vzdělávacích programů a odborných stáží, 3. Řízení kvality formou odborných konzultací a setkávání multidisciplinárního týmu, 4. Závěrečná konference

Akreditované vzdělávání a navazující odborné konzultace zajišťuje vzdělávací instituce CURATIO EDUCATION s.r.o.

 

PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ v roce  2018

pro pracovníky přímé péče
 

6.3.2018

Citlivým přístupem ke vztahové péči o seniora

kurz

Berková V., Mgr.

20.3.2018

Syndrom vyhoření a jeho prevence

kurz

Dynáková Š., PhDr., PhD.

18.4.2018

Citlivým přístupem ke vztahové péči o seniora

konzultace

Berková V., Mgr.

19.4.2018

Práce s rodinou klienta

 

Černý M., Mgr. et Mgr.

15.5.2018

Rizika a krizové situace při poskytování sociálních služeb

kurz

Bicková L., Mgr.

16.5.2018

Citlivým přístupem ke vztahové péči o seniora

konzultace

Berková V., Mgr.

 

 

23. a 24. dubna 2018 odborná stáže zaměřená na metodu VALIDACE – „Centrum Memory“ , Bratislava. Odborný garant stáže Mgr. Mária Wirth, PhD. 


REALIZOVANÉ AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ

9.2. 2017 Základy paliativní a hospicové péče v sociálních službách Lektor: Mgr. et Mgr. Miroslav Erdinger
27.2. – 1.3.2017 Bazální stimulace – základní kurz Lektorka: Bc. Helena Dvořáková, DiS.
9.3.2017 Eticky myslet, lidsky pečovat Lektor: Mgr. et Mgr. Miroslav Erdinger
11.4.2017 Individuální plánování sociálních služeb Lektorka: Mgr. Lucie Bicková
4.-5.5.2017 Bazální stimulace – navazující kurz Lektorka: Bc. Helena Dvořáková, DiS.
7.6.2017 Biografie člověka a její význam při práci s klienty sociálních služeb Lektorka: Mgr. Věra Berková
7.11.2017
Biografie a její využití v individuálním plánování – Mgr. V. Berková
23.11.2017Základy paliativní a hospicové péče v sociálních službách – Mgr. M. Burgetová
9.1.2018 Biografie a její využití v individuálním plánování – Mgr. V. Berková
16.1.2018 Citlivým přístupem ke vztahové péči o seniora - Mgr. V. Berková
13.2.2018 Biografie a její využití v individuálním plánování - Mgr. V. Berková

ODBORNÉ STÁŽE

Stáž č. 1 zaměřena na metodu BIOGRAFIE – navštívená organizace Senior Otrokovice, 3 pobytové sociální služby pro seniory (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, odlehčovací služba) Přínosy pro cílovou skupinu: praktická doporučení (model spolupráce s rodinami klientů v rámci biografie, formy propojení biografie s prvky bazální stimulace, řešení etických témat při práci na biografii klienta a modelové příklady zpracování biografie v rámci systému ind. plánování v domově se zvláštním režimem, domově pro seniory a odlehčovací službě – metodiky, dokumentace, plány péče klientů).

Stáž č. 2 zaměřena na Paliativní péči a provázení – navštívené organizace Diakonie ČCE – středisko Krabčice (2 pobytové soc. služby) a spolupracující Hospic Sv. Štěpána v Litoměřicích. Přínosy pro cílovou skupinu: seznámení s praktickými aspekty paliativní péče vč. provázení a duchovní péče v rámci pobytových sociálních služeb. Praktické náměty na úpravy prostor pro klienty ve fázi umírání a těžké demence. Inspirativní systém stravování osob s demencí BON APPETIT – následná diskuze s týmem DD Onšov – všichni zaměstnanci, kteří se podílejí na přípravě stravy, servírování a pomoc při jídle klientům.

ODBORNÉ KONZULTACE

21.4.2017 Odborná konzultace k tématu Nedoslýchavost u seniorů
Odborný konzultant: MUDr. Olga Bendová, primářka Sluchového centra Praha při Medical Healthcom spol. s r.o.

Cílem konzultace bylo seznámení multidisciplinárního týmu DD Onšov s problematikou nedoslýchavosti u klientů DD Onšov a následně probíhaly praktické nácviky (test na vadu sluchu, práce se sluchadly, komunikace s nedoslýchavým seniorem – lehká až těžká vada) a konzultace nastavení individuální péče u 10 klientů. Na říjen 2017 je naplánováno proškolení 4 pracovnic (práce se sluchadly, výměna hadiček).

sluchadla_na_web.jpg


22. a 23.6.2017 Odborná konzultace k tématu Zavádění prvků bazální stimulace do praxe DD Onšov a CSS Lukavec
Odborný konzultant: Bc. Helena Dvořáková, DiS., certifikovaná lektorka konceptu Bazální stimulace

Cílem konzultace bylo vyhodnocení praktických zkušeností s využívání prvků bazální stimulace do péče ve dvou sociálních službách. Tým DD Onšov získal ocenění za praktické využívání konceptu v rámci individuální péče o klienty. 25.7.2017 předala týmu DD Onšov ředitelka vzdělávací instituce CURATIO EDUCATION s.r.o. PhDr. Marie Hermanová, MBA. certifikát (o klienty pečuje tým pracovníků proškolený v konceptu Bazální stimulace). Slavnostní akce se zúčastnili i 1. náměstek hejtmana Kraje Vysočina Mgr. Pavel Franěk a vedoucí sociálního odboru KÚ Kraje Vysočina JUDr. Věra Švarcová. Akci podpořili svou účastí i čestní hosté Jan Kačer, Vlastimil Venclík a Roman Hájek.

pedvn_na_web.jpg


27.7.2017 Odborná konzultace k tématu Paliativní péče a provázení

Odborný konzultant: Mgr. et Mgr. Miroslav Erdinger., lektor a supervizor

Cílem konzultace bylo vytvoření prostoru pro diskuzi k praktickým zkušenostem s provázením umírajících klientů, spoluprací s dalšími odborníky (lékaři, duchovní, zdravotní sestry se specializací na paliativní a hospicovou péči), komunikací s rodinnými příslušníky klientů a etická dilemata při poskytování individuální péče o klienty ve fázi umírání.

Mentor expert - odborný garant projektu: Mgr. Hana Mazalová
Věcný manažer projektu a kontaktní osoba: PhDr. Ludmila Jarošová (Tel.: 736 531 980; E-mail: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny )