Zásady

Respektování individuality každého uživatele: zdůrazňujeme individuální volbu každého uživatele, respektujeme individuální přání, schopnosti a zdravotní stav uživatele.  

Poskytování přiměřené podpory:  zdůrazňujeme podporu v takové formě a rozsahu, aby podporovala uživatele v co největší míře soběstačnosti.  

Dodržování partnerského přístupu pracovníků k uživatelům:  zapojujeme uživatele do procesu plánování a hodnocení služby.    

 Dodržování odborného a profesionálního přístupu všech zaměstnanců: zaměstnanci si průběžně rozšiřují odborné znalosti a dovednosti a rozvíjejí osobnostní vlastnosti a schopnosti prostřednictvím skupinových a individuálních sebezkušenostních aktivit.