Cíle služby

Zásadním cílem služby je pomáhat seniorům řešit jejich nepříznivou zdravotní či sociální situaci, podporovat je v maximálně možné míře soběstačnosti, pomáhat jim při rozvíjení osobních zájmů a schopností a podporovat je při začleňování do prostředí našeho domova a pomáhat jim rozvíjet přirozené mezilidské vztahy.