Cílová skupina

Domov důchodců Onšov poskytuje své služby seniorům (osobám, které dosáhly věku rozhodného k přiznání starobního, případně invalidního důchodu), kteří se dostali do nepříznivé sociální situace a:    

• potřebují z důvodu trvalé změny zdravotního stavu a omezené soběstačnosti podporu a pomoc při zajištění základních životních potřeb

potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu občasnou nebo nepřetržitou základní ošetřovatelskou péči.  

 

Sociální služba není určena:

 osobám s patologickou závislostí na alkoholu a jiných omamných látkách        

osobám s akutním infekčním onemocněním, tuberkulózou

osobám, jejichž chronické či akutní psychické onemocnění vyžaduje léčení na lůžkovém oddělení specializovaného zdravotnického zařízení