Základní informace o projektu Tisk E-mail
logolink.jpgDobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče

Hlavní řešitel projektu: Domov důchodců Onšov, příspěvková organizace
Partner projektu:
Centrum sociálních služeb Lukavec

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001189
Doba realizace projektu: 1.10.2016 – 30.9.2018

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Celý článek...