23. semestr - Vstupte mezi cebrity Tisk E-mail
23. semestr Univerzity volného času se bude věnovat projektu „VSTUPTE MEZI CELEBRITY“ Patronát nad projektem převzal člověk nejpovolanější, ten, který hvězdám rozumí – hvězdář z Astronomického ústavu UK Prof. RNDr. Petr Harmanec, DrSc. Projekt podporuje také prezidentská kandidátka paní Táňa Fischerová
V rámci multimediálních dílen budou probíhat pravidelné 3hodinové workshopy zahrnujících fotografickou tvorbou a práci s kamerou. Pro práci budou využívány jednoduché digitální fotoaparáty a základní PC software pro úpravu fotografií a videa. Kromě pravidelných lekcí navštíví studenti Univerzity volného času i Filmovou akademii múzických umění v Praze (FAMU), kde si budou moci prohlédnout profesionální střižnu a zúčastní se 4hodinového semináře ke kompozici fotografie. 
V průběhu zimního semestru budou studenti univerzity vyjíždět za českými celebritami a fotit je na nejrůznějších místech (divadla, školy apod.). Na konci semestru studenti a lektoři úspěšné fotografie připraví pro fotografickou výstavu, která bude vyvrcholením celého semestrálního snažení. O aktivitách Vás budeme průběžně informovat na webových stránkách Domova důchodců Onšov www.ddonsov.cz a aktuality a ochutnávku některých fotek najdete na facebookové stránce www.facebook.com/VstupteMeziCelebrity  

PROGRAM 

21. ledna 2013:
Focení celebrit divadelního představení „Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho“ v Činoherním klubu Praha  K příjemné spolupráci se nám podařilo získat: Ivanu Chýlkovou, Bolka Polívku, Michala Pavlatu, Jaromíra Dulavu, Ondřeje Vetchého. 

21_1z_21_1_vstupte_mezi_celebrity0002_.jpg
21_1z_21_1_vstupte_mezi_celebrity0004_2.jpg 21_1z_21_1_vstupte_mezi_celebrity0006_3.jpg
31_1_Cinoherni_klub0014_8.jpg
21_1z_21_1_vstupte_mezi_celebrity0015_11.jpg
21_1z_21_1_vstupte_mezi_celebrity0025_19.jpg31. ledna 2013: 
Focení celebrit divadelního představení „Kukura“ v Činoherním klubu Praha.

31_1_Cinoherni_klub0003_2.jpg
31_1_Cinoherni_klub0010_6.jpg
31_1_Cinoherni_klub0012_7.jpg
31_1_Cinoherni_klub0017_9.jpg
31_1_Cinoherni_klub0022_11.jpg
31_1_Cinoherni_klub0030_12.jpg
13. února 2013: 
Tisková konference k projektu „Vstupte mezi celebrity“. Na tiskové konferenci budou přítomny celebrity ze světa vědy a výzkumu Prof. ing. Rudolf Zahradník, DrSc. a Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. - Tisková zpráva

První workshop (Multimediální dílny) 
Téma: úvod do práce s digitálním fotoaparátem 

Více o projektu se můžete dozvědět na jeho facebookových stránkách zde, nebo na tiskové konferenci k projektu 13.2. v Onšově. Informace k ní naleznete zde

Prof. RNDr. Petr Harmanec je český astronom věnující se studiu horkých hvězd, dvojhvězd a vícenásobných soustav a určování přesných fyzikálních vlastností hvězd. Od roku 1964 pracoval na Astronomickém ústavu Akademie věd v Ondřejově ve skupině kolem dvoumetrového dalekohledu a v letech 1991 - 1994 byl vědeckým náměstkem ředitele ústavu. Roku 1999 přešel na Astronomický ústav Univerzity Karlovy v Praze, kde až do roku 2007 vykonával funkci ředitele ústavu. V letech 1993 - 1996 byl také místopředsedou, a v letech 1997 - 2001 předsedou Vědecké rady Akademie věd České republiky. V současné době se jako řádný profesor na AÚ UK věnuje výchově studentů a pokračuje ve vědecké práci a publikační činnosti.

Prof. ing. Rudolf Zahradník, DrSc. je český fyzikální chemik. V letech 1993 až 2001 byl předsedou Akademie věd České republiky a významně přispěl k obrodě a zkvalitnění této instituce. Byl proto zvolen čestným předsedou AV ČR. Je rovněž nositelem několika čestných doktorátů na zahraničních univerzitách a dalších vyznamenání. Zakládal Učenou společnost České republiky a po jedno funkční období byl i jejím předsedou. Je znám i jako člověk, který se vždy velmi působivě vyjadřoval a vyjadřuje v mnoha článcích a veřejných vystoupeních k problémům současné české společnosti. Na půdě Akademie organizoval i neformální setkání s různými představiteli Evropské unie a vyslanci různých zemí, která měla za cíl zvýšit mezinárodní povědomí o naší zemi a napomoci přijetí České republiky do EÚ. 

Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. je významná česká imunoložka a mikrobioložka specializující se na výzkum směrovaných léčiv nádorových onemocnění. Působila jako ředitelka Mikrobiologického ústavu AV ČR a podílela se i na vedení Akademie věd jako členka Akademické rady. Byla rovněž místopředsedkyní Učené společnosti ČR a za svou práci byla r. 2005 oceněna cenou Česká hlava. Dostala i další ocenění a je také členkou několika zahraničních vědeckých institucí. 

Táňa Fischerová je česká herečka, spisovatelka, moderátorka a politička. Do roku 1973 byla členkou souboru v Činoherním klubu, je signatářkou výzvy Několik vět z počátku roku 1989. Pravidelně spolu s Martou Kubišovou a Janem Kačerem moderuje charitativní předvánoční koncerty v České televizi. Čtyři roky od roku 2002 byla jako nezávislá poslankyní Poslanecké sněmovny ČR, kam byla zvolena na kandidátce US-DEU. Od roku 2008 je předsedkyní politického subjektu KLíčové hnutí.